lördag, mars 18, 2006

tre, fyra


tre generationer kvinnor i samma svarta förstad Botten

Sula av Toni Morrison

fyra människor kring samma skola

Either Side of Winter av Benjamin Markovits

fyra föräldralösa ungar som hamnat under Frank Minnas beskydd.
Motherless Brooklyn av Jonathan Lethem

nytt system som delar in befolkningen efter personlighetstyper, de fyra temperamenten.
Divided Kingdom av Rupert Thomson

ett triangeldrama mellan tre män
In the Freud Archives av Janet Malcolm

Tre generationer från den aristokratiska nordirländska släkten med Guinessölet.
Great Granny Webster av Caroline Blackwood

Triangels (Interpersonal relations) - Fiction.
Seven Types of Ambiguity av Elliot Perlman