måndag, oktober 30, 2006

Suite Française av Irène Némirovsky

När tyskarna invaderade Frankrike flydde Irène Némirovsky med sin man och döttrar från Paris ut på landsbygden. Där skrev hon Storm in June, om invasionen och Dolce, om ockupationen, medan kriget fortfarande var vardag.

1942 dog Irène Némirovsky i Auschwitz.

I Suite Française finns andra världskriget lika nära inpå som i Anne Franks dagbok.

They had to dress their children by torchlight. Mothers lifted small, warm, heavy bodies into their arms: "Come on, don't be afraid, don't cry." An air raid. All the lights were out, but beneath the clear, golden June sky, every house, every street was visible. As for the Seine, the river seemed to absorb even the faintest glimmers of light and reflect them back a hundred times brighter, like some multifaceted mirror. Badly blacked-out windows, glistening rooftops, the metal hinges of doors all shone in the water. There were a few red lights that stayed on longer than the others, no one knew why, and the Seine drew them in, capturing them and bouncing them playfully on its waves. From above, it could be seen flowing along, as white as a river of milk. It guided the enemy planes, some people thought. Others said that couldn't be so. In truth, no one really knew anything. "I'm staying in bed," sleepy voices murmured, "I'm not scared." "All the same, it just takes one . . ." the more sensible replied.

Den del som handlar om ockupationen beskriver hur komplicerad relationen kan vara mellan ockuperad och ockupant. Soldaterna i Dolces by var inneboende. Dom lärde känna familjernas hund, skrev brev till sina flickvänner, hjälpte barnen med läxor, grannen med äppelträdet, berättade om sina syskon. Byborna ställde högre krav på ockupanternas uppträdande än på sitt eget. Men makten, vapenmakten, dö eller låta leva, låg hos de unga, alltför unga tyska killarna.

Som läsare är du på samma sätt som i Anne Franks dagbok lämnad åt dig själv med kunskapen om varför boken inte fått något slut. In truth, no one really knew anything.
__________________
Irène Némirovsky
Suite Française. 2004 (1941). Chatto & Windos, 2006: ISBN 0-701-17993-7

Utdrag ur Suite Française.